สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
 
*คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา จัดทำโดย สพฐ. รวม 3 เรื่อง* 1.ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 2.แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน 3.แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้ัอจัดจ้าง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
- แนวทางการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน
- แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้ัอจัดจ้าง
 
เมื่อ : 2013-10-03 15:08:24