สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
คู่มือการลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
 
ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละกิจกรรม ให้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://esan63.sillapa.net/sp-srn2/ โดยดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คู่มือการลงทะเบียน
 
เมื่อ : 2013-09-13 00:17:52