สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การประเมินสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง
- ตารางออกประเมินสถานศึกษา1
- ตารางออกประเมินสถานศึกษา2
- ตารางออกประเมินสถานศึกษา3 (ฉบับแก้ไข)
 
เมื่อ : 2013-08-20 13:11:58